Foniatria

Kim jest Foniatra?

- to lekarz specjalista do którego warto udać się kiedy czujemy, że coś jest nie tak z naszą mową, głosem, językiem bądź narządem słuchu.

Przeprowadzamy stroboskopię

Stroboskopia to badanie krtani polegające na oglądaniu fałdów głosowych w trakcie wykonywania ruchów fonacyjnych. Ruchy te wykonywane np. z częstością 500 lub 1000 razy na sekundę, a więc generujące głos o częstotliwości 500 lub 1000Hz są oczywiście niewidoczne dla ludzkiego oka rejestrującego obrazy z częstością 8 obrazów na sekundę. Jednak z wykorzystaniem technologii światła błyskowego o częstotliwości błysków zbliżonej( ale nie równej częstotliwości drgań  fałdów głosowych!) możemy uzyskać złudny obraz poklatkowy imitujący powolny ruch odwodzenia i przywodzenia fałdów głosowych do linii ich zwarcia ( każdy kolejny rejestrowany przez oko błysk pokazuje fałd głosowy w innej fazie jego ruchu drgającego).

Dzięki temu foniatra może skutecznie ocenić amplitudę drgań fałdów głosowych, ich równomierność, jednoczesność, jakość ich zwierania oraz wiele innych parametrów mających wpływ na jakość i wydolność tworzonego głosu. Dzięki nowoczesnym technikom cyfrowym można też takie badanie utrwalić w formie serii zdjęć obrazujących stan anatomiczny krtani jak też w formie krótkich filmów pozwalających zarejestrować jej czynność w trakcie badania tzw. wideostroboskopia. Pozwala to foniatrom na porównywanie zmian widocznych w nim celem oceny efektywności leczenia i rehabilitacji.